FREE SHIPPING - Ottawa $350+ | Aylmer-Chelsea/Wakefield $600+ | Ontario/Quebec $1500+

Mountain Path Dark Rye Flour, Organic

Mountain Path

Mountain Path Dark Rye Flour, Organic

Login to view price.

Mountain Path Stone Ground Whole Dark Rye Flour